Informacje o klubie

Podstawowe dane o Klubie

Nazwa Klubu – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MARCINKI Kępno,

Formuła organizacyjno – prawna – organizacja pożytku publicznego

Siedziba i adres – 63-600 Kępno, ul. Dąbrowskiego 9,

Data wpisu do KRS – 29.04.2004 r.,

Numer KRS – 0000205843

Numer REGON – 251025528

Numer konta: 22 8413 0000 0020 3690 2000 0001

 

Członkowie Zarządu

Imię, nazwiskoFunkcjaTelefonAdres
Aleksander WoźniakPrezes600 461 999Kępno, ul. Dąbrowskiego 9
Jerzy ZielińskiWiceprezes ds. organizacyjnych600 959 111Kępno, ul. Dąbrowskiego 9
Jan TrzeciakWiceprezes ds. finansowych605 220 441Kępno ul. Warszawska 43
Sławomir JędrzejewskiCzłonek zarząduKępno, ul. Wiosny Ludów 23/14
Dariusz HełkaCzłonek zarządu603 766 227Kępno, ul. Osińska 20

Komisja Rewizyjna

Wacław Jarczak

Dariusz Kosędka

Robert Łuczak

Dane kontaktowe

Kierownik klubu: Paweł Falszewski (tel. 661 367 625)

email: pawel.falszewski@wp.pl

www: www.marcinki.pl

 

Statutowym celem Klubu jest wyłącznie prowadzenie na rzecz ogółu społeczności, jednakże ze szczególnym uwzględnieniem członków Klubu  nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

  1. Prowadzenia pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych   i rekreacyjnych.
  2. Działalności wspomagającej edukację.
  3. Działalności klubów sportowych.
  4. Pozostałej działalność związana ze sportem.
  5. Pozostałej działalność rozrywkowej i rekreacyjnej

Nasz Klub został utworzony w grudniu 2000 roku, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej – osobą prawną działającą w uproszczonej formie jako tzw. uczniowski klub sportowy, w oparciu o przepisy ustaw: prawo o stowarzyszeniach oraz o kulturze fizycznej. W kwietniu 2004 roku Klub uzyskał status organizacji pożytku publicznego. MUKS MARCINKI Kępno prowadzi szkolenie utalentowanych piłkarsko dzieci i młodzieży głównie z terenu Gminy Kępno oraz Powiatu Kępińskiego. Są  to dzieci i młodzież w wieku  już  od 5 do 17 lat.

Podejmowane przez nas działania obejmują przede wszystkim

  1. Organizację treningów i sprawowania fachowej opieki nad dziećmi – zawodnikami przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego.
  2. Zgłaszanie drużyn i ich uczestniczenie w rozgrywkach Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
  3. Uczestnictwa w wielu turniejach piłkarskich zarówno krajowych jak i zagranicznych.
  4. Organizację (transport i wyżywienie) podczas wyjazdowych meczów ligowych w ramach rozgrywek ligowych.