Miesięczne Archiwa: Grudzień R

1 posta

Program „KLUB”

W mijającym roku kalendarzowym Nasz klub brał udział w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki – „KLUB”. W ramach dofinansowania, które otrzymaliśmy zakupiliśmy nowy sprzęt sportowy a także pokryliśmy część kosztów potrzebnych na bieżące funkcjonowanie klubu.