18 kwietnia w wyniku obrażeń odniesionych podczas nieszczęśliwego wypadku zmarł Nasz przyjaciel Antonii Jarchel, który od lat pełnił funkcję kierownika drużyny juniora. Dziękujemy za cenne rady i wsparcie, które zawsze czuliśmy i słyszeliśmy w trakcie spotkań i jednostek treningowych. Msza pogrzebowa odbędzie się we wtorek 23.04 w Kępnie na cmentarzu o godzinie 11.00

Program „KLUB”

W mijającym roku kalendarzowym Nasz klub brał udział w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki – „KLUB”. W ramach dofinansowania, które otrzymaliśmy zakupiliśmy nowy sprzęt sportowy a także pokryliśmy część kosztów potrzebnych na bieżące funkcjonowanie klubu.